II Jornada Edumedia d’Educació en Comunicació

Novembre 10, 2007

 II JORNADA

Educació en Comunicació i Currículum a debat.

Infantil i Primària

En Temps de canvis els i les mestres, opinem!

Dia: 26/11/2007       Hora: 18:00

ICE de la UAB. Casa de Convalescència    C/ St. Antoni Ma. Claret, 171 – Barcelona

INTRODUCCIÓ

L’educació en comunicació és una necessitat emergent. Estem en un moment de canvi a nivell curricular i és necessari debatre com la comunicació entra en els nous currículums. Els i les mestres hem de prendre la paraula i donar a conèixer què en pensem. Vine, intercanviarem experiències i aprofundirem en el tema!

PROGRAMA

1. Breu presentació del grup Edumedia. 1 Any de vida, què hem fet fins ara?

2. Presentació del nou currículum d’educació primària. Com hi està representada l’Educació en Comunicació?

3. Debat: Els mestres enfront del nou currículum. Com aconseguir l’assoliment de les competències bàsiques establertes al nou currículum? Quina preparació tenim els mestres?

4. Cloenda i conclusions.

Cada participant rebrà el conte digital “Un còndor balla” publicat per Didacticolite amb col.laboració de la Fundació Equilibri. 

INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta.

Es fa a través de correu electrònic a teresa.creus@uab.cat.

Feu constar el vostre nom i el centre en el qual treballeu.  

COM ARRIBAR?

C/ Sant Antoni Maria Claret, 171

BUS:15, 19, 20, 35, 45, 47, 50, 51, 117, 192, B22

Metro Línia 5. Parada Sant Pau 

Anuncis